Çok bilyeli ezerek parlatma takımları bilgi formu

 

İşlenebilecek konturlar:

 

Çok bilyeli parlatma: Etkileyici avantajları

Rz 1µm altında yüzey sertlikleri, kısa çevrim süreleri ve hızlı amortisman imkanı ile düşük yatırım, diğer tüm proseslere kıyasla talaşsız çok bilyeli parlatma prosesini yüksek kaliteli, uygun maliyetli bir alternatif haline getiriyor. Bununla beraber çok bilyeli parlatma ile elde edilen sonuçlar son derece etkileyici

  • sertleştirilmiş sınır katmanları
  • yüksek yorulma mukavemeti
  • plato formasyonu sayesinde daha geniş temas alanı oranları
  • aşınmaya ve korozyona karşı daha yüksek yüzey direnci
  • malzeme yorgunluk sınırlarında değişim
  • kayma sürtünmesi katsayılarında azalma
  • atık ürünün olmaması sayesinde çevre dostu.

 

Çok bilyeli ezerek parlatma takımları: aşırı pürüzsüzlük “yarışı”

Hızlı bir şekilde en iyi yüzey kalitesi – bu, Baublies çok bilyeli ezerek parlatma takımlarının temel özelliğidir. Ezerek parlatma uygulamasına bağlı olarak bir kafes içerisinde farklı sayıda sertleştirilmiş ezme bilyeleri yapılandırılabilir. Birkaç ezme bilyesinin aynı anda kullanılması sayesinde işleme süreleri son derece kısadır. Çok bilyeli ezerek parlatma takımları ile ezerek parlatma sırasında planet dişliye benzer kinematiklere sahip bir ezme hareketi sağlanır. Bir konik, ezme bilyelerini destekler ve malzemenin şekillendirilmesi için gereken temas kuvvetini sağlar. Ezme çapı, koniğin ezme bilyesine göre eksenel olarak kaydırılması ile ayarlanır.

 

Her tür işleme uygulaması için çok yönlü

Baublies çok bilyeli ezerek parlatma takımları, son derece geniş iç ve dış uygulama yelpazesi için standart takım olarak sunulmaktadır. Sınırsız sayıda özel çözüm, ürün hattını optimum şekilde tamamlamakta ve sayısı gitgide artan yeni uygulamalar için ezerek parlatma prosesinin önünü açmaktadır.

 

Çok bilyeli ezerek parlatma takımları yatırım yapmaya değer, çünkü...

  • çok kısa işleme süreleri gerektirir
  • olağanüstü yüzey kaliteleri sağlar
  • iş parçasını yanal kuvvetlere maruz bırakmaz.

 

Çok bilyeli ezerek parlatma takımları için hız ve ilerleme hızı grafiği

Hız referans değeri

 

İlerleme hızı referans değeri

 

Hız ve ilerleme hızı, soğutma, iş parçası sıkıştırma, malzeme özellikleri vb. gibi çeşitli parametrelere bağlıdır.