Technický list – válečkovací nástroj na vnější kužely

Nástroj na válečkování vnějších kuželů ARG-K

Použití Vnější kužely od 1 mm
Standardní přípravek Válcová stopka nebo Morseův kužel

 • Přípravek na míru dle potřeb zákazníka, HSK atd.

Přídavek na obrobku až 0,01 mm
Předpětí nástroje až 4 mm
Mazání Emulze nebo olej; filtrace maziva (< 40 μm) může zlepšit kvalitu povrchu a životnost nástroje.
Rychlost Až 50 m/min, vztaženo na největší válečkovací ø
Posuv 0,1 - 0,3 mm/ot.
Doba kontaktu 5 - 20 otáček
Předpracování obrobku Drsnost povrchu (Rz) až 15 μm
Tvrdost obrobku až 45 HRC


 

 

Typ ARG-K

 1. Přípravek
 2. Pouzdro
 3. Klec
 4. Kužel
 5. Válečky
 6. Válečková jednotka (konverzní sada pro jiné průměry včetně položky 3/4/5) (7)
 7. Čep
 8. Upínací šroub pouzdra
 9. Pojistný kroužek
 10. Pružina

 

Výměna dílů

Válečky

Odstraňte pojistný kroužek (9) a povytáhněte klec (3) směrem k přední části, dokud se válečky (5) neuvolní. Vyměňte válečky (celou sadu) a znovu smontujte.

Tip Namažte sedla válečků trochou maziva, aby válečky během montáže držely na místě.
Při výměně válečků vyčistěte klec a kužel. Zkontrolujte, zda nedošlo k poškození, zda nejsou vidět záběhové stopy, drsná místa apod. a opotřebené díly vyměňte. Opotřebené klece nebo kužely mohou výrazně snížit životnost válečků.

 

Kužel

Upozornění: Přípravek je předepnutý pomocí pružiny. Odstraňte pojistný kroužek (9) a vytáhněte klec (3) směrem dopředu. Uvolněte upínací šroub (8). Demontujte kužel (4) z pouzdra (2).

Tip Při výměně kuželu očistěte klec a válečky. Zkontrolujte, zda nedošlo k poškození, zda nejsou vidět záběhové stopy, drsná místa apod. a opotřebené díly vyměňte. Opotřebené klece nebo válečky mohou výrazně snížit životnost kuželu.

 

Klec

Odstraňte pojistný kroužek (9) a vytáhněte klec (3) směrem dopředu. Vyměňte klec a znovu smontujte.

Tip Při výměně klece očistěte a lehce promažte vnitřek nástroje. Nečistoty, zvláště pak třísky, snižují životnost nástroje a kvalitu výsledku válečkování.

 

Nástroj na uhlazování a zpevňování vnějších kuželů.
Požadovanou válečkovací sílu zajišťují vnitřní pružiny. Hodnota válečkovací síly je definována předpětím nástroje. Charakteristiky pružiny lze upravit dle požadavků obrobku.

 

Výhody

 • Velmi krátká doba obrábění
 • Může rotovat obrobek či nástroj
 • Vysoká produktivita
 • Rychlá návratnost investice
 • Snadná údržba
 • Kompaktní rozměry