Impresum

BAUBLIES AG
Raitestraße 25
D-71272 Renningen
NĚMECKO

 

Název autorizovaného zástupce:
Výkonný ředitel: Andreas Hadler

 

Telefon: ++49 (0) 7159 92 87 - 0
E-mail: baublies(@)baublies-group.com

 

Obchodní rejstřík:
Rejstřík vedený městským soudem ve Stuttgartu HRB 253027

 

DIČ:
DE 815437470

 

Copyright ©
Všechna práva vyhrazena. Texty, fotografie, grafika, animace a jejich uspořádání na domovské stránce jsou chráněny autorským právem a dalšími zákony. Obsah webové stránky je zakázáno kopírovat, distribuovat, měnit či zpřístupňovat jiným osobám za komerčními účely.

 

 

Technické korektury, koncept, obsah:
Baublies AG

 

Technická realizace:
JB-Support GmbH
Römersteinweg 3
72124 Pliezhausen
www.jb-support.de

 

Video a 3D animace:
Konrad Ing.-Büro
www.3D-Konrad.de

 

Právní prohlášení:

Hypertextové odkazy: Webová stránka BAUBLIES AG obsahuje hypertextové odkazy na jiné webové stránky. Společnost BAUBLIES AG není odpovědná za to, zda tyto odkazované webové stránky plní regulační požadavky na ochranu údajů a nepřebírá za jejich obsah žádnou odpovědnost. Vyloučení odpovědnosti: Veškeré informace na webové stránce BAUBLIES AG byly připraveny s výjimečnou péčí. Nepřijímáme však žádnou odpovědnost za jakýkoli případné chyby, které tyto informace mohou obsahovat. Společnosti BAUBLIES AG není odpovědná za škody způsobené přímo nebo nepřímo použitím této webové stránky, pokud však nejde o záměr nebo hrubé zanedbání ze strany BAUBLIES AG.

 

Prohlášení o ochraně údajů na webové stránce a současně informace pro subjekty údajů dle článku 13 a 14 obecného nařízení EU o ochraně osobních údajů – GDPR

 

Obecné informace
Informace o správci údajů
Společnost: Baublies AG
Zákonný zástupce: Andreas Hadler, výkonný ředitel
Adresa: Raitestraße 25, 71272 Renningen
Kontaktní údaje pro referenta ochrany osobních údajů: datenschutz@baublies.com

 

Obecné informace ke zpracování údajů
Dotčené údaje: Osobní údaje shromažďujeme pouze v případě, že nám je sami sdělíte. Jinak neshromažďujeme žádné osobní údaje. Jakékoli zpracování osobních údajů mimo rozsah zákonem povoleného zpracování je možné pouze s vašim výslovným souhlasem.
Kategorie příjemců: 
- Veřejné orgány v případě prioritní legislativy.
- Externí poskytovatelé služeb nebo jiní dodavatelé.
- Jiné externí subjekty v případě, že subjekt údajů poskytl svůj souhlas nebo je předání údajů povoleno v důsledku převažujícího zájmu.
Předávání do třetích zemí: V rámci provádění smlouvy mohou být využiti také zpracovatelé mimo EU.
Doba uchování údajů: Doba uchování údajů závisí na zákonných požadavcích na uchování údajů a většinou trvá 10 let.
 

etracker

Poskytovatel této webové stránky využívá k analyzování dat o používání webu služby společnosti etracker GmbH, Hamburg, Německo (www.etracker.com). Za tímto účelem jsou také používány soubory cookie, které umožňují provést statistickou analýzu používání této webové stránky návštěvníky a také zobrazovat relevantní obsah a reklamu. Soubory cookie jsou malé textové soubory, které ukládá webový prohlížeč do zařízení uživatele. Soubory cookie společnosti etracker neobsahují žádné údaje, které by mohly uživatele identifikovat.

Údaje, které etracker generuje, zpracovává a ukládá etracker výhradně v Německu z pověření poskytovatele této webové stránky. etracker tak podléhá přísným německým a evropským zákonům a normám upravujícím ochranu osobních údajů. Z toho důvodu byla společnost etracker testována, certifikována a byla jí udělena pečeť ePrivacyseal v oblasti ochrany údajů.

K zpracovávání údajů dochází na základě čl. 6, odst. 1, písmena f (legitimní zájem) obecného nařízení EU o ochraně osobních údajů (GDPR). Naším legitimním zájmem je optimalizace naší internetové nabídky a naší webové stránky. Jelikož je pro nás soukromí našich návštěvníků velice důležité, etracker anonymizuje adresy IP hned, jak je to možné, a konvertuje přihlašovací identifikátory nebo identifikátory zařízení do jedinečného klíče, s jehož pomocí však nelze identifikovat žádnou konkrétní osobu. Společnost etracker tento klíč nepoužívá k žádným jiným účelům, v kombinaci s jiným údaji ani jej nepředává třetím stranám.

Vůči uvedenému zpracování údajů můžete kdykoli vznést námitku za předpokladu, že se přímo týká vaší osoby. Vaše námitka pro vás nebude mít žádné nepříznivé důsledky.Další informace o ochraně údajů s nástrojem etracker najdete zde.

 
Používání našich vlastních souborů cookie
Tato webová stránky používá vlastní soubory cookie ke zvýšení uživatelské přívětivosti (soubory cookie jsou textové soubory odesílané webovým serverem do prohlížeče uživatele, kde jsou uloženy pro budoucí použití). Naše vlastní soubory cookie nikdy neukládají osobní údaje. Obecně zabránit používání souborů cookie můžete, pokud ve svém prohlížeči zakážete ukládání souborů cookie.
 
Informace o ostatních postupech zpracování údajů
Konkrétní informace o postupu žádosti
Dotčené údaje: Údaje z žádosti
Účel zpracování: Implementace postupu žádosti
Kategorie příjemců:
- Veřejné orgány v případě prioritní legislativy.
- Externí poskytovatelé služeb nebo jiní dodavatelé a další, pro zpracování a uchovávání údajů [v případě potřeby uveďte]
- Jiné externí subjekty v případě, že subjekt údajů poskytl svůj souhlas nebo je předání údajů povoleno v důsledku převažujícího zájmu.
Doba uchování údajů: Obecně platí, že údaje o žádostech budou odstraněny do čtyř měsíců po sdělení rozhodnutí, pokud nebyl poskytnut souhlas s delší dobou uchování údajů.
 
Konkrétní informace k zpracování údajů zákazníka / údajů budoucích stran
Dotčené údaje: Údaje sdělené pro účely provádění smlouvy; v případě potřeby dodatečné údaje, jejichž zpracování probíhá na základě vašeho výslovného souhlasu.
Účel zpracování: Provádění smlouvy a dále nabídky, objednávky, prodej a fakturace, zajištění kvality
Kategorie příjemců:
- Veřejné orgány v případě prioritní legislativy.
- Externí poskytovatelé služeb nebo jiní dodavatelé a další, pro zpracování a uchovávání údajů, pro účely přepravy a logistiky, poskytovatelé služeb v oblasti tisku a doručování informací.
- Jiné externí subjekty v případě, že subjekt údajů poskytl svůj souhlas nebo je předání údajů povoleno v důsledku převažujícího zájmu. Dále pak pro účely kontroly věrohodnosti při nákupu na zálohu, pro účely elektronického doručování informací, pro účely zajištění kvality.
Předávání do třetích zemí: V rámci provádění smlouvy mohou být využiti také zpracovatelé se sídlem mimo Evropskou unii, popř. poskytovatelé elektronické pošty (v případě nutnosti uveďte). - Ne.
Doba uchování údajů: Doba uchování údajů závisí na zákonných požadavcích na uchování údajů a většinou trvá 10 let.
 
Konkrétní informace k zpracování zaměstnaneckých údajů
Dotčené údaje: Údaje sdělené pro potřeby provádění smlouvy; v případě potřeby dodatečné údaje, jejichž zpracování probíhá na základě vašeho výslovného souhlasu.
Účel zpracování: Provádění smlouvy v rámci pracovněprávního vztahu.
Kategorie příjemců:
- Veřejné orgány v případě prioritní legislativy, a další jako např. finanční úřad, instituce sociálního pojištění, profesní sdružení.
- Externí poskytovatelé služeb nebo jiní dodavatelé a další, pro zpracování a uchovávání údajů, pro mzdové účely, pro účely vyúčtování cestovních výdajů, pro účely pojistného plnění či používání vozidla.
- Jiné externí subjekty v případě, že subjekt údajů poskytl svůj souhlas nebo je předání údajů povoleno v důsledku převažujícího zájmu. Dále pak pro účely akvizice objednávek, pojistných plnění atd.
Předávání do třetích zemí: V rámci provádění smlouvy mohou být využiti také zpracovatelé se sídlem mimo Evropskou unii, popř. poskytovatelé elektronické pošty.
Doba uchování údajů: Doba uchování údajů závisí na zákonných požadavcích na uchování údajů a většinou trvá 10 let.
 
Konkrétní informace ke zpracování údajů dodavatelů
Dotčené údaje: Údaje sdělené pro potřeby provádění smlouvy; v případě potřeby dodatečné údaje, jejichž zpracování probíhá na základě vašeho výslovného souhlasu.
Účel zpracování: Plnění smluv, dotazy, nákup, zajištění kvality.
Kategorie příjemců:
- Veřejné orgány v případě prioritní legislativy, a další jako např. finanční úřad, celní úřad [v případě potřeby uveďte].
- Externí poskytovatelé služeb nebo jiní dodavatelé a další, pro zpracování a uchovávání údajů, účetnictví, zpracování plateb.
- Jiné externí subjekty v případě, že subjekt údajů poskytl svůj souhlas nebo je předání údajů povoleno v důsledku převažujícího zájmu.
Předávání do třetích zemí: V rámci provádění smlouvy mohou být využiti také zpracovatelé se sídlem mimo Evropskou unii, popř. poskytovatelé elektronické pošty (v případě nutnosti uveďte). - Ne.
Doba uchování údajů: Doba uchování údajů závisí na zákonných požadavcích na uchování údajů a většinou trvá 10 let.
 
Další informace a kontakty
Mimo jiné máte právo na informace, opravu či vymazání údajů, právo omezit zpracovávání, vznést námitku proti zpracovávání a právo na přenositelnost údajů. Zde najdete možnosti, jak nás kontaktovat – e-mailem nebo písemně. Máte právo také právo kontaktovat dozorový úřad pro ochranu osobních údajů z důvodu podání stížnosti.