Technický list – válečkovací nástroj na rovinné povrchy

Válečkovací nástroj na rovinné povrchy PRG

Použití Rovinné povrchy od 2 mm
Standardní přípravek Válcová stopka nebo Morseův kužel

 

 • Přípravek na míru, HSK atd.

Přídavek na obrobku až 0,01 mm
Předpětí nástroje až 4 mm
Mazání Emulze nebo olej; filtrace maziva (< 40 μm) může zlepšit kvalitu povrchu a životnost nástroje.
Rychlost Až 50 m/min, vztaženo na největší válečkovací ø
Posuv 0,1 - 0,3 mm/ot.
Doba kontaktu 5 - 20 otáček
Předpracování obrobku Drsnost povrchu (Rz) až 15 μm
Tvrdost obrobku až 45 HRC


 

Válečkovací nástroj na rovinné povrchy

Typ PRG

 1. Přípravek
 2. Pouzdro
 3. Klec
 4. Kužel
 5. Válečky
 6. Válečková jednotka (konverzní sada pro jiné průměry včetně položky 3/4/5) (7)
 7. Osa
 8. Čep
 9. Upínací šroub kuželu
 10. Upínací šroub osy
 11. Pružina

 

Výměna dílů

Válečky

Uvolněte upínací šroub (9) a vytáhněte klec (3) a kužel (4) směrem dopředu. Uvolněte upínací šroub (10) a zvedněte klec s osou z kuželu. Vyměňte válečky (5) (celou sadu) a znovu smontujte.

Tip Namažte sedla válečků trochou maziva, aby válečky během montáže držely na místě. Při výměně válečků vyčistěte klec a kužel. Zkontrolujte, zda nedošlo k poškození, zda nejsou vidět záběhové stopy, drsná místa apod. a opotřebené díly vyměňte. Opotřebené klece nebo kužely mohou výrazně snížit životnost válečků.

 

Kužel

Uvolněte upínací šroub (9) a vytáhněte klec (3) a kužel (4) směrem dopředu. Uvolněte upínací šroub (10) a vytáhněte klec s osou (7) z kuželu. Vyměňte kužel a znovu smontujte.

Tip Při výměně kuželu očistěte klec a váleček. Zkontrolujte, zda nedošlo k poškození, zda nejsou vidět záběhové stopy, drsná místa apod. a opotřebené díly vyměňte. Opotřebené klece nebo válečky mohou výrazně snížit životnost kuželu.

 

Klec

Uvolněte upínací šroub (9) a vytáhněte klec (3) a kužel (4) směrem dopředu. Uvolněte upínací šroub (10) a vytáhněte klec s osou (7) z kuželu. Vyměňte klec a znovu smontujte.

Tip Při výměně klece očistěte a lehce promažte vnitřek nástroje. Nečistoty, zvláště pak třísky, snižují životnost nástroje a kvalitu výsledku válečkování.

 

Nástroj na uhlazování a zpevňování rovinných povrchů.
Požadovanou válečkovací sílu zajišťují vnitřní pružiny. Hodnota válečkovací síly je definována předpětím nástroje. Charakteristiky pružiny lze upravit dle požadavků obrobku.

 

Výhody

 • Velmi krátká doba obrábění
 • Může rotovat obrobek či nástroj
 • Vysoká produktivita
 • Rychlá návratnost investice
 • Snadná údržba
 • Kompaktní rozměry