Technické údaje: Válečková jednotka pro vnější použití

 

 

Modulární jednoválečkový nástroj na vnější obrábění

Použití Válcové hřídele, také proti ramenu, rovinné povrchy
Rozsah průměrů Od 15 mm, vzhledem k válečkovacím silám v průběhu procesu je nutné zajistit stabilitu obrobku a jeho upevnění (např. pomocí koníka nebo lunety)
Válečková jednotka
(4 válečky)
S 4 malými válečky (jeden váleček v záběru) – malé síly, rychlá a snadná výměna válečků otočením klece v krocích o 90° bez nutnosti vyjmout nástroj ze stroje
Válečková jednotka
(1 váleček)
S 1 větším válečkem – rychlejší opracování a delší životnost

 

Parametry

Berte na vědomí, že tato informace představuje standardní hodnoty, které je třeba přizpůsobit individuálním případům.

Rychlost až 200 m/min
Posuv 0,05 - 0,3 mm/ot.
Přídavek na obrobku až 0,03 mm
Předpětí nástroje až 1,5 mm
Mazání Emulze nebo olej; filtrace maziva (< 40 μm) může zlepšit kvalitu povrchu a životnost nástroje.
Předpracování obrobku Drsnost povrchu až 15 μm
Tvrdost obrobku až 45 HRC


 

Modulární systém s jednoválečkovým nástrojem
Válečková jednotka k uhlazování a zpevňování hřídelí.

 

Výhody

  • opracovává válcové hřídele také proti osazení
  • Opracovává kužely až do 5°