Modulární systém s jednoválečkovým nástrojem – válečková jednotka pro vnější obrábění

Technické údaje: Válečková jednotka pro vnější použití

 

Modulární jednoválečkový nástroj na vnější obrábění

Použití Válcové hřídele, také proti ramenu, rovinné povrchy
Rozsah průměrů (Ø) od 15 mm

Možnosti

  • Speciální upevnění VDI, HSK atd.
  • Pouzdro ukazatele posunu, možnost montáže na obou stranách

Parametry

Berte na vědomí, že tato informace představuje standardní hodnoty, které je třeba přizpůsobit individuálním případům.

Rychlost 200 m/min
Posuv až 1 mm/ot.
Přídavek na obrobku až 0,02 mm
Předpětí nástroje až 1,2 mm
Mazání Emulze nebo olej; filtrace maziva (< 40 μm) může zlepšit kvalitu povrchu a životnost nástroje.
Předpracování obrobku Drsnost povrchu až 15 μm
Tvrdost obrobku až 45 HRC


 

Modulární systém s jednoválečkovým nástrojem
Válečková jednotka k uhlazování a zpevňování hřídelí.

 

 

VÝHODY

  • Jednoduché ovládání
  • Snadno vyměnitelné tlačné pružiny
  • Robustní konstrukce
  • Kompaktní design
  • Vysoká rychlost posuvu
  • Nízké náklady na opotřebitelné díly
  • Velmi dobré povrchy >Rz 1

 

TIP

Vzhledem k válečkovacím silám v průběhu procesu je nutné zajistit stabilitu obrobku a jeho upevnění (např. pomocí koníka nebo lunety)