Technický list k nástroji na vnější válečkování

Nástroj na vnější válečkování ARG-2-S

Použití Hřídele, také proti ramenu
Rozsah průměrů (Ø) 8,9 - 17,8 mm
Rozsah seřízení (V) -0,2 až +0,1 mm
Hloubka válečkování 50 mm
Válečky
Průměr Typ Množství Rozměr „X“
8,9 - 17,8 mm S-3718 4 0,7 mm
Standardní
přípravek (D)
Válcová stopka Ø 10 - 40 mm
Morseův kužel 2 až 4

 

  • Přípravek s upínací plochou; VDI; HSK atd.
  • Vnitřní chladicí médium, max. tlak chladiva 8 barů

Přídavek na obrobku až 0,01 mm
Předpětí nástroje až 0,05 mm
Smět rotace nástroje Ve směru hodinových ručiček (M3)
Zpětný chod Vždy v rychlém chodu (G0)
Mazání Emulze nebo olej; filtrace maziva (< 40 μm) může zlepšit kvalitu povrchu a životnost nástroje.
Předpracování obrobku Drsnost povrchu (Rz) až 15 μm, tolerance IT8 nebo lepší
Tvrdost obrobku až 45 HRC


 

Při seřizování průměru nástroje na jmenovitý rozměr se čelo kužele zasouvá nebo vysouvá přes hranu tělesa klece. Uvedený rozměr „X“ se v tomto případě mění. Rozměr „X“ se zvětší o ca. 0,2 mm s každou změnou průměru o 0,01 mm (odpovídá jednomu dílku stupnice na nástroji).

 

 

Nastavení nástroje
1 dílek stupnice na nástroji odpovídá 0,01 mm

 

 

Jaké otáčky a jaký posuv…
Níže uvedený graf zachycuje otáčky a posuv pro celý rozsah průměrů nástroje ARG-2-S.

 

 

Tip Při seřizování nástroje lze výrazně snížit otáčky, posuv na otáčku však nesnižujte. Při válečkování za nepříznivých podmínek, např. u vysoce pevných materiálů, při nedostatečném mazání či velmi hlubokých otvorech, doporučujeme otáčky snížit.