Nástroj na vnitřní válečkování průchozích otvorů

Technické údaje: Typ IRG-1-D od Ø 4,0 - 4,9 mm

 

 

Nástroj na vnitřní válečkování IRG-1-D

Použití Průchozí otvor
Rozsah průměrů 4 - 4,9 mm
Rozsah seřízení -0,05 až +0,1 mm
Hloubka válečkování 40 mm
Válečky
Průměr Typ Množství Rozměr „X“
4 - 4,9 mm D-1060 4 3 mm
Standardní přípravek

Válcová stopka Ø 10 - 20 mm
Morseův kužel 1 až 2

 

Možnosti

 • Přípravek s upínací plochou; VDI; HSK atd.
 • Různé hloubky válečkování
 • Různý počet válečků
 • Válečky na míru dle potřeb zákazníka

Parametry

Berte na vědomí, že tato informace představuje standardní hodnoty, které je třeba přizpůsobit individuálním případům.

Přídavek na obrobku až 0,01 mm
Předpětí nástroje až 0,03 mm
Smět rotace nástroje Ve směru hodinových ručiček (M3)
Zpětný chod Vždy v rychlém chodu (G0)
Mazání Emulze nebo olej; filtrace maziva (< 40 μm) může zlepšit kvalitu povrchu a životnost nástroje.
Předpracování obrobku Drsnost povrchu (Rz) až 10 μm, tolerance IT8 nebo lepší
Tvrdost obrobku až 45 HRC


 

Tip Při seřizování nástroje lze výrazně snížit otáčky, posuv na otáčku však nesnižujte. Při válečkování za nepříznivých podmínek, např. u vysoce pevných materiálů nebo při nedostatečném mazání, doporučujeme otáčky snížit.

Montáž a manipulace s nástrojem

IRG-1-D

 

Nástroj na vnitřní válečkování

Typ IRG-1-D

 1. Přípravek
 2. Pouzdro
 3. Klec, ložisková sestava
 4. Kužel
 5. Váleček
 6. Válečková jednotka (konverzní sada pro jiné průměry včetně položky 3/4/5)
 7. Upínací šroub kuželu
 8. Upínací šroub pouzdra
 9. Pojistný kroužek

 

Seřízení nástroje

Uvolněte upínací šroub (8), pak otočte přípravkem (1) a pouzdrem (2) proti sobě podle stupnice. Jedna ryska odpovídá 0,01 mm průměru. Dotáhněte upínací šroub (8).

Tip Při seřizování nástroje lze výrazně snížit otáčky, posuv na otáčku však nesnižujte. Při válečkování za nepříznivých podmínek, např. u vysoce pevných materiálů, při nedostatečném mazání či velmi hlubokých otvorech, doporučujeme otáčky snížit.
Chcete-li provést rychlé základní seřízení nástroje, doporučujeme nástroj nastavit na nejmenší rozměr a poté jej zavést do předem obrobeného otvoru ručně. Nástroj pak lze seřídit v otvoru, dokud válečky nebudou mít kontakt s povrchem. Od tohoto nastavení lze předepnutí zvýšit o 1 - 2 dílky na stupnici. Toto základní nastavení pak většinou vyžaduje jen drobné seřízení v závislosti na dosaženém výsledku válečkování.

Pokud seřídíte průměr nástroje pod jmenovitý rozměr nástroje, bude kužel překrývat klec. Proto se zvýší rozměr „X“ (viz první strana). Toto zvýšení bude cca 0,2 mm na 0,01 mm snížení průměru (= jeden dílek na stupnici nástroje) nastavení nástroje.

 

Výměna dílů

Válečky

a) Uvolněte upínací šroub (8) a vyšroubujte přípravek (1) z pouzdra (2). Válečky (5) se uvolní. Vyměňte válečky (celou sadu) a znovu smontujte.
Alternativně:
b) Odstraňte pojistný kroužek (9) a povytáhněte klec (3) směrem k přední části, dokud se válečky neuvolní. Vyměňte válečky (celou sadu) a znovu nasaďte pojistný kroužek.

Tip Namažte sedla válečků trochou maziva, aby válečky během montáže držely na místě.
Při výměně válečků vyčistěte klec a kužel. Zkontrolujte, zda nedošlo k poškození, zda nejsou vidět záběhové stopy, drsná místa apod. a opotřebené díly vyměňte. Opotřebené klece nebo kužely mohou výrazně snížit životnost válečků.

 

Kužel

Uvolněte upínací šroub (8) a vyšroubujte přípravek (1) z pouzdra (2). Odšroubujte upínací šroub (7). Vytáhněte kužel (4) z přípravku. Vyměňte kužel a znovu smontujte.
Upozornění: Při montáži zajistěte správnou polohu kuželového zapuštění v kuželu a upínacím šroubu (7).

Tip Při výměně kuželu očistěte klec a válečky. Zkontrolujte, zda nedošlo k poškození, zda nejsou vidět záběhové stopy, drsná místa apod. a opotřebené díly vyměňte. Opotřebené klece nebo válečky mohou výrazně snížit životnost kuželu.

 

Klec

Odstraňte pojistný kroužek (9) a vytáhněte klec (3) směrem dopředu. Vyměňte klec a znovu smontujte.

Tip Při výměně klece očistěte a lehce promažte vnitřek nástroje. Nečistoty, zvláště pak třísky, snižují životnost nástroje a kvalitu výsledku válečkování.

 

Jaké otáčky a jaký posuv…
Níže uvedený graf zachycuje otáčky a posuv pro celý rozsah průměrů nástroje IRG-1-D.

 

Parametry obrábění

 

Pro vaši konkrétní aplikaci doporučujeme použít náš interaktivní kalkulátor parametrů obrábění.

 

Interaktivní kalkulátor parametrů obrábění

Nezapomeňte, že tyto výsledky jsou pouze orientační hodnoty. Různé podmínky obrábění (např. předpracování, materiál, mazání…) mohou vyžadovat různé parametry obrábění.

 

Tip Při seřizování nástroje lze výrazně snížit otáčky, posuv na otáčku však nesnižujte. Při válečkování za nepříznivých podmínek, např. u vysoce pevných materiálů, při nedostatečném mazání či velmi hlubokých otvorech, doporučujeme otáčky snížit.