Technické údaje: Válečková jednotka pro vnitřní použití

 

 

Modulární jednoválečkový nástroj na vnitřní obrábění

Použití průchozí a slepé otvory
Rozsah průměrů Od 32 mm, vzhledem k válečkovacím silám v průběhu procesu je nutné zajistit stabilitu obrobku a jeho upevnění (např. pomocí lunety)

Parametry

Berte na vědomí, že tato informace představuje standardní hodnoty, které je třeba přizpůsobit individuálním případům.

Rychlost až 130 m/min
Posuv 0,05 - 0,3 mm/ot.
Přídavek na obrobku až 0,03 mm
Předpětí nástroje až 1 mm
Mazání Emulze nebo olej; filtrace maziva (< 40 μm) může zlepšit kvalitu povrchu a životnost nástroje.
Předpracování obrobku Drsnost povrchu až 15 μm
Tvrdost obrobku až 45 HRC


 

Modulární systém s jednoválečkovým nástrojem
Válečková jednotka k uhlazování a zpevňování otvorů.

 

Výhody

  • Opracovává válcové otvory
  • Opracovává kužely až do 5°