Základna modulárního systému s jednoválečkovým nástrojem

 

 

Vlastnosti

Základnu dodáváme ve třech velikostech. Směr obrábění (vnitřní/vnější) a předpětí nástroje se nastaví otočným regulátorem.

 

Výhody

 • Snadné použití
 • Nastavitelné předpětí nástroje
 • Odolný design nástroje

 

 

 

Zkušební zařízení

Vlastnosti

Zkušební zařízení slouží k nastavení a kontrole požadovaných parametrů předpětí nástroje. Díky číselníkovému měřidlu a siloměru je pak možné dát do vztahu předpětí s válečkovací silou a podpořit tak konstantní procesní parametry.
 

Výhody

 • Snadné použití
 • Obsahuje certifikovaný hydraulický siloměr
 • Užitečné pro různé druhy nástrojů
 • Odolný design

 

 

 

Montáž a manipulace s nástrojem

Modulární systém s jednoválečkovým nástrojem

 

 

Klasifikační síla – stlačení pružiny

 

 

Klasifikační síla – stlačení pružiny:
Povolte upevňovací šroub (3) a otočte vřetenem s pružinovým pouzdrem podle stupnice. Dotáhněte matku upevňovacího šroubu (3). Zkontrolujte nastavení předpětí zkušebním zařízením.

 

Otočení ve směru hodinových ručiček = zvýšení předpětí
Otočení proti směru hodinových ručiček = snížení předpětí

Úprava středové výšky:
Uvolněte upnutí přípravku nástroje. Středová výška se nastavuje seřizovacím šroubem (5). Nastavení by mělo být v rozmezi 0 až 2 mm nad osou obrábění. Upevněte upnutí přípravku nástroje. 

 

Tip

 • Předpětí nástroje během hlazení by mělo být v rozmezí od 0,1 do 0,5 mm.
 • Vždy musí být použito chladicí médium.
 • Vyhněte se přerušovaným řezům.
 • Číselníkové měřidlo pomáhá s nastavením nástroje, zvláště při použití konvenčních strojů.


Upozornění: Vznikají velmi vysoké síly! Z bezpečnostních důvodů vždy zajistěte dostatečné upnutí nástroje ve vašem stroji.