Přehled, modulární systém s jednoválečkovým nástrojem

 


Modulární jednoválečkové nástroje jsou spolehlivé a precizní instrumenty. Modulární design umožňuje provádět téměř jakékoli úlohy uhlazování a mechanického zpevňování. Nástroje lze použít na soustruzích, a to jak CNC, tak konvenčních.

Typické výsledky hlazení

Nástroje slouží ke zlepšení:

  • drsnosti povrchu,
  • materiálového poměru,
  • tvrdosti povrchové vrstvy,
  • únavové pevnosti.

 

Konstrukce modulárního systému s jednoválečkovým nástrojem

 

Funkce

Přípravek (1)

Přípravek spojuje nástroj se strojem. K dispozici jsou přípravky pro všechny běžné upínací systémy. Vzhledem k modulárnosti nástrojového systému lze druh přípravku snadno a za krátkou dobu vyměnit.

 

Válečkové jednotky (2)

Během válečkování válečková jednotka vede a podpírá váleček. Válečková jednotka je upevněna na základně. Dostupné jsou různé válečkové jednotky.

 

Základna (3)

Základnu lze použít k válečkování vnitřních i vnějších tvarů. Proto je třeba otočit směr zatížení pružinou. To provedete nastavením otočného regulátoru do označené polohy.